Eisco 2005 - european information society conference

EISCO [European Information Society Conferences - Európska konferencia o informačnej spoločnosti] je podujatie iniciované a rozvíjané združením ELANET/ CEMR s podporou Európskej komisie. Piatu konferenciu - EISCO 2005 organizuje Malopoľský región z  Poľskej republiky.

Ďalšie existujúce európske združenia [email protected] a TeleCities sa taktiež zúčastňujú na organizácii tohto podujatia. Poľská asociácia "Mestá na internete", ktorá je poľským zástupcom v ELANETe, je výkonnou zodpovednou organizáciou konferencie.