Eisco 2005 - european information society conference

Andy Brown

Międzynarodowe Biuro Samorządów Lokalnych, LGIB, Wielka Brytania

Jako kierownik działu do spraw Polityki Społeczeństwa Informacyjnego w LGIB, jest odpowiedzialny za informowanie brytyjskich władz lokalnych o rozwoju polityk Społeczeństwa Informacyjnego w Europie oraz ich oddziaływaniu na ich obecne i przyszłe prace. Ponadto opracowuje dokumentację na temat brytyjskiego stanowiska w sprawach Społeczeństwa Informacyjnego poprzez indywidualne konsultacje z władzami i innymi podmiotami, a także prowadzi lobby w instytucjach UE w imieniu brytyjskich władz lokalnych. 

Uprzednio pracował jako edytor sieciowy dla elektronicznego wydawnictwa poświęconego brytyjskiemu sektorowi farmaceutycznemu.    presentation (PowerPoint)