Eisco 2005 - european information society conference

Antonella Galdi 

Kierownik ds. Technologii Innowacyjnych oraz Międzynarodowych Programów, Narodowe Stowarzyszenie Włoskich Władz Lokalnych - ANCI

Urodzona w Rzymie w 1967. Dyplom z wyróżnieniem z Politologii.
Aktualnie piastuje urząd Kierownika ds. Technologii Innowacyjnych oraz Międzynarodowych Programów w ANCI. A. Galdi reprezentuje ANCI w najważniejszych krajowych inicjatywach w dziedzinie eGovernment oraz wdrażania IT dla administracji publicznej.

Jest członkiem między innymi:

  • Rady Konsultacyjnej dla Współpracy utworzonej przez Urząd Techniczny Włoskiego Ministerstwa Innowacji, CNIPA
  • Komitetu Monitorującego Eksperymentalną Elektroniczną Kartę Identyfikacyjną stworzonego przez Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  • Komitetu Ewaluacyjnego Projektów eGovernment utworzonego przez Włoskie Ministerstwo Innowacji
  • Komitetu Automatyzacji Ewidencji Statusu Obywatelskiego utworzonego przez Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  • Grupy roboczej dla rozwoju ICT w sektorze publicznym powołanej przez Krajowy Instytut Statystyczny- ISTAT prezentacja (PowerPoint)