Eisco 2005 - european information society conference

Karol Musioł

Rektor elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego

W kadencji 2002-2005 prorektor UJ ds. rozwoju. Studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł profesora uzyskał w 1997 roku.

Pracuje jako profesor nadzwyczajny w Zakładzie Fotoniki Instytutu Fizyki UJ. Od 1977 roku współpracuje z Uniwersytetem w Orleanie. Od lat osiemdziesiątych współpracuje także z National Institute of Standards and Technology w Waszyngtonie. Pracował również w Hahn-Meitner Institute w Berlinie. Jest członkiem Komitetu Polsko-Francuskiego do Badań nad Plazmą oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
W październiku 2002 roku otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu w Orleanie. prezentacja (PowerPoint)