Eisco 2005 - european information society conference

Janusz Sepioł

Marszałek Województwa Małopolskiego

Z wykształcenia architekt i historyk sztuki, studiował na Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestnik międzynarodowych warsztatów dla urzędników państw Europy Środkowej prowadzonych przez School of Government Harvard University. Koordynował prace nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego w roku 2000 i Wojewódzkim Programem Operacyjnym na lata 2001-2002. Generalny projektant Studium Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Krakowskiego (1997).

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu krytyki architektonicznej, planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego publikowanych w pracach zbiorowych oraz periodykach polskich i zagranicznych w tym m.in. w materiałach ONZ, ICOMS. Wystąpienie (Adobe PDF)