Eisco 2005 - european information society conference

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny nauk prawnych, historyk doktryn politycznych i prawnych. Znawca II Rzeczypospolitej, dokumentujący jej historię, a szczególnie działalność ugrupowań prawicowych. Zastępca Prezesa Trybunału Stanu.
W 1974 zdobył tytuł doktora na Wydziale Prawa i Administracji, a w 1988 roku, jako jeden z najmłodszych w historii UJ uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych. Od roku 1987, do 1993 kiedy został profesorem zwyczajnym, pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji.