Eisco 2005 - european information society conference

Włodzimierz Marciński

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji

Od 1972 roku specjalizuje się w zastosowaniach administracyjnych informatyki. Był autorem oprogramowania narzędziowego dla produkowanego w Polsce sprzętu komputerowego oraz wielu wdrożonych, użytkowych systemów informatycznych.

Od roku 1998 był I radcą w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli odpowiedzialnym za tematykę telekomunikacji, społeczeństwa informacyjnego oraz technologii teleinformatycznych. Obowiązki te dzielił ze sprawowaną jednocześnie funkcją dyrektora Biura Informatyki MSZ. Jest przedstawicielem Polski w grupach roboczych Rady Unii Europejskiej ds. telekomunikacji, usług społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznej komunikacji. Od 2002 roku jest członkiem grupy ekspertów ds. teleinformatyki Rady Europy. Wystąpienie (Adobe PDF)