Eisco 2005 - european information society conference

EISCO 2005
i2010 (eEurope): Nowe horyzonty i nowe zadania dla władz lokalnych i regionalnych

EISCO 2005 (European Information Society Conference) - Europejska Konferencja Społeczeństwa Informacyjnego] zatytułowana "i2010 (eEurope): Nowe horyzonty i nowe zadania dla władz lokalnych i regionalnych" zakończyła się sukcesem 4 czerwca br. Podczas konferencji przyjęto jednomyślnie Lokalny Program i2010 (i2010 Local Agenda), strategiczny dokument przedstawiający w 10 punktach główne cele, które winny być zrealizowane w najbliższych pięciu latach przez lokalne i regionalne samorządy w Europie.

Lokalny Program i2010 jest częścią  Deklaracji EISCO 2005, która prezentuje diagnozę poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wdrożenia eGovernment w sektorze publicznym. Przedstawia również najistotniejsze dokonania i trudności jakie stoją przed wdrożeniem i powielaniem istniejących dobrych praktyk przez większość władz lokalnych i regionalnych. Deklaracja wspiera również założenia programu cyfrowej solidarności na świecie który będzie prezentowany podczas II Światowego Szczytu Miast i Władz Lokalnych, który odbędzie się w listopadzie br. w Bilbao, poprzedzając Szczyt ONZ Społeczeństwa Informacyjnego w Tunezji.

By ułatwić promocję zapisów Lokalnego Program i2010 jego tekst został przetłumaczony na różne europejskie języki, tłumaczenie dostępne jest w dziale Dokumenty.

EISCO to jedna z największych konferencji europejskich, poświęcona rozwojowi społeczeństwa informacyjnego organizowana przez ELANET  [CEMR] przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz sieci organizacji [email protected] i Telecities wspólnie z władzami regionalnymi oraz innymi, wspierającymi organizacjami działającymi w kraju goszczącym konferencję. Gospodarzem tegorocznej edycji  była Małopolska. Przy organizacji konferencji współpracowali także: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

Do tej pory, konferencja EISCO organizowana była czterokrotnie: w Brukseli (1998), Maladze (2000), Cagliari (2002) i Aalborgu (2003).


Platynowy sponsor