Eisco 2005 - european information society conference

Hannes Astok

Wiceburmistrz Tartu, Estonia

Absolwent Uniwersytetu w Tartu na wydziale dziennikarstwa. Jest wielkim entuzjastą społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności promowania roli samorządów w jego rozwoju. 

Hannes Astok jest wiceburmistrzem Tartu (drugiego co do wielkości miasta w Estonii) odpowiedzialnym za infrastrukturę techniczną miasta. 

Tartu, jak i cała Estonia uczyniła duży krok w stronę rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Po wdrożeniu programu e-Tartu przed pięciu laty, penetracja Internetu w Tartu osiągnęła obecnie 82% a 71% obywateli posiada komputer w domu, w większości podłączonych do sieci łączem szerokopasmowym. Tartu oferuje szeroki wachlarz e-usług obejmujący formularze on-line, fora i sprzedaż biletów miejskich przez sieć. Jako, że penetracja sieci komórkowej osiąga obecnie 92%, pojawiają się pierwsze pakiety usług dostępnych przez telefon komórkowy.

Hannes Astok jest partnerem w Estońskiej Akademii eGovernment, oferującej szkolenia i konsultacje dla administracji publicznych w Azji Centralnej, Kaukazie i południowo-wschodniej Europie.