Eisco 2005 - european information society conference

Josu Ocariz

Dyrektor CIFAL BILBAO, Hiszpania

Absolwent wydziału ekonomii na Uniwersytecie Baskijskim, MBA w dziedzinie Marketingu i Międzynarodowego Zarządzania Biznesem. Był wykładowcą analiz finansowych na KH Business College (filii Uniwersytetu Walijskiego) oraz w Szkole Ekonomicznej Baskijskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego.

Josu Ocariz rozpoczynał karierę w sektorze prywatnym w obszarze zarządzania finansowego. Później, już w ramach sektora administracji publicznej, piastował funkcje związane z promocją biznesową.

Obecnie, Ocariz jest Dyrektorem CIFAL BILBAO, centrum założonego przez UNITAR (UNO) i baskijską administrację publiczną. Jest to międzynarodowe centrum szkoleniowe dla osób działających na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. CIFAL BILBAO koordynuje również IT4ALL REGIONS Międzynarodową Sieć Regionów rozwijających Społeczeństwo Informacyjne. prezentacja (PowerPoint)