Eisco 2005 - european information society conference

Účastníci konferencie EISCO 2005

Zoznam účastníkov (formát pdf) (ku dňu 31.mája 2005)