Eisco 2005 - european information society conference

Heikki Lunnas

Wiceprezes ELANET (CEMR), menedżer ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fińskie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych

Od 1987 roku Heikki Lunnas pracuje w Fińskim Związku Władz Lokalnych i Regionalnych. Wcześniej, przez 9 lat pracował w samorządach fińskich. Jego obowiązki obejmują obecnie kwestie związane z rozwojem strategii Społeczeństwa Informacyjnego i eGovernment w samorządach lokalnych i regionalnych, współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami publicznymi oraz samorządami.

Heikki Lunnas jest jednym z członków założycieli sieci ELANET, pełni obecnie funkcję wiceprezesa Komitetu Sterującego. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach rozwojowych.

  prezentacja (PowerPoint)