Eisco 2005 - european information society conference

Javier Ossandon

Prezes ELANET (CEMR)

Urodzony w Santiago de Chile w 1946 r., obywatel włoski. Prawnik - Uniwersytet w Chile, doktor prawoznawstwa - Universidad Central del Ecuador, Master of Business Administration - Uniwersytet w Turynie.

W latach 1971-73 Krajowy Dyrektor ds. Turystyki w Chile. Był profesorem na Katolickim Uniwersytecie w Chile (1970-72) oraz Centralnym Uniwersytecie w Ekwadorze (1973-76) zajmując się dziedzinami komunikacji i semiotyki.

Od 1996 Prezes ELANET/CEMR oraz główny założyciel ELANET - European Local Authorities' Telematic Network. Od 1994 roku piastuje kierownicze stanowiska w Ancitel S.p.A (Rzym) oraz Ancinet s.rl. (Cagliari, Sardynia), gdzie w latach 1999-2002 był Dyrektorem Zarządzającym. W ramach pracy w ELANET kierował kilkoma dużymi projektami europejskimi współfinansowanymi przez Komisję Europejską (IST DG INFSO, DG Regional Policie, ISPO/ISAC). Projekty te były głównie akcjami wspierającymi dziedzinę badań i rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności rozwój eGovernment w administracji lokalnej. Jako główny doradca Stowarzyszenia Władz Lokalnych we Włoszech (ANCI) w sferze społeczeństwa informacyjnego bierze udział w pracach europejskiej sieci IDEALIST w Brukseli odnoszących się do inicjatyw związanych z implementacją działań zapisanych w planie eEurope 2005. Wystąpienie (Adobe PDF)