Eisco 2005 - european information society conference

Jeremy Smith

Sekretarz Generalny CEMR (Rada Gmin i Regionów Europy)

Jeremy Smith od maja 2002 piastuje urząd Sekretarza Generalnego CEMR, która zrzesza krajowe stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych z ponad 30 krajów i chroni ich prawa 
oraz interesy na arenie europejskiej.

Rozpoczął karierę zawodową w 1971 r. jako prawnik. Od 1983 pracował dla lokalnych i regionalnych samorządów, działając w Naczelnej Radzie Londynu jako radca prawny wyższego szczebla. Od 1989 do 1995 zajmował stanowisko Naczelnika London Borough of Camden, a od 1996 do 2002, Dyrektora Brytyjskiego Międzynarodowego Urzędu Władz Lokalnych. Do maja 2004 był Sekretarzem Generalnym w IULA (Międzynarodowy Związek Władz Lokalnych), odgrywając również kluczową rolę w utworzeniu UCLG (Zrzeszenie Miast i Władz Lokalnych), nowopowstałej międzynarodowej organizacji.

W ostatnich miesiącach działał w imieniu CEMR na rzecz zwiększenia swobody władz lokalnych i regionalnych w świadczeniu usług publicznych oraz zmniejszenia ingerencji UE w tej dziedzinie.