Eisco 2005 - european information society conference

 Gérald Santucci

Dyrektor Działu ICT for Enterprise Networking, Dyrekcja Generalna Społeczeństwo Informacyjne, Komisja Europejska

G. Santucci pracuje w DG INFSO Komisji Europejskiej od 1986 r. Od marca 2004 był dyrektorem wydziału „ICT dla Biznesu”, przemianowanego w 2005 na „ICT dla sieci w biznesie”.

Portfolio obecnie przeprowadzanych i planowanych projektów RTD obejmuje następujące dziedziny: modele referencyjne i technologie dla sieci dla biznesu; technologie dla ekosystemów cyfrowych wspomagających rozwój regionalny i innowacje w biznesie; technologie inteligencji otoczeniowej dla cyklu życia produktu; interoperacyjność w biznesie. Jego głównym celem jest wspomaganie migracji technologii e-handlu do obszaru inteligentnego otoczenia do dalszego wspomagania, poprzez budowanie na polu B+R kultury współpracy ku zwiększaniu produktywności i satysfakcji użytkownika.  

Przez lata G. Santucci nabył bogate doświadczenie w pracach DG Społeczeństwo Informacyjne angażując się w zarządzanie badaniami, m.in. poprzez kierowanie wydziałem „Aplikacje dla Administracji” w latach 1999 i 2002 oraz „Zaufanie i Bezpieczeństwo” w 2003. 

G. Santucci posiada tytuł magistra 1-go stopnia w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu oraz dyplom doktora mikroekonomii na Uniwersytecie Paryż-XII.prezentacja (Adobe PDF)
 wystąpienie (Adobe PDF)