Eisco 2005 - european information society conference

Program konferencie

2. jún 2005, štvrtok 

08:30 – 09:30
Registrácia

09:30 – 11:00
Úvodná sekcia: Iniciatíva i2010 (eEurope)

Predsedajúci: Javier Ossandon, prezident ELANETu (CEMR)

Príhovory:
Janusz Sepiol, predseda (maršálek) samosprávneho kraja (vojvodstva) Malopoľského regiónu
Prof. Jacek Majchrowski, primátor mesta Krakow
Prof. Franciszek Ziejka, rektor Jagiellonskej univerzity
Jeremy Smith, generálny sekretár CEMR

Keynote prednášajúci:
Włodzimierz Marciński, námestník ministra pre vedu, výskum a informačné technológie, Poľsko
Ken Ducatel, člen kabinetu komisárky EU pre informačnú spoločnosť a média Vivian Redingovej, Európska komisia, Brusel "i2010: politika ICT pre rast a zamestnanosť"

11:00 – 11:30
Prestávka (káva)

11:30 – 13:00
Prvá plenárna sekcia: 
Miestne Lisabonské výzvy. Úloha asociácií miestnych samospráv pri podpore využívania informačnej spoločnosti miestnymi samosprávami
(sekcia organizovaná komisiou CEMR pre politiku informačnej spoločnosti a eGovernment v spolupráci s ELANETom)
Predsedajúci: Jeremy Smith, generálny sekretár CEMR
Moderátor: Jens Ole Back, vedúci odboru IT, Dánska asociácia miestnych samospráv

Keynote prednášajúci: Gérald Santucci, vedúci úseku IKT pre networking pdnikateľov, DG INFSO, Európska komisia: “Digitálne ekosystémy: najbližšia úloha IKT pre malé a stredné podniky a európske lokálne a regionálne zoskupenia?"
Josu Ocariz, riaditeľ centra CIFAL BILBAO a generálny sekretár Druhého svetového sumitu miest a miestnych samospráv o informačnej spoločnosti v Bilbau, Španielsko

Panel:
Asociácie miestnych a regionálnych samospráv

  • Heikki Lunnas, fínska asociácia miestnych a regionálnych samospráv
  • Antonella Galdi, talianska asociácia samospráv, ANCI  
  • Svein Eric Wilthil, nórska asociácia miestnych a regionálnych samospráv, KS 
  • Andy Brown, Britský úrad miestnych samospráv pre zahraničie, LGIB
  • Giulio de Petra, vedúci inovačných oblastí pre miestne a regionálne samosprávy, CNIPA

otvorená diskusia s účastníkmi

Poznámka: Potreba zlepšovania účasti verejného sektora v procese informačnej spoločnosti je kľúčovým aspektom pre výrazný postup pri implementácií Lisabonskej stratégie. Počas  tejto sekcie budú prezentované názory a stanoviská rôznych asociácií z EU a krajín strednej a východnej Európy. Diskusia v trvaní 30 minút ukončí túto sekciu. Vzhľadom na predpokladaný vyšší počet diskutujúcich žiadame účastníkov nahlásiť diskusný príspevok vopred.

13:00 – 14:00
Obed

14:00 – 17:30
Paralelné sekcie

14:00 – 15:00
Paralelná sekcia:
Štrukturálne fondy. Prípadové štúdie pre podporu miestnych a regionálnych samospráv pri využívani IKT v nových členských štátoch (paralelné sekcie sú organizované Malopoľským regiónom a poľskou asociáciou Mestá na internete / Miasta w internecje)
Predsedajúci: Sławomir Kopec, riaditeľ odboru informačnej spoločnosti, Úrad samosprávneho kraja Malopoľského regiónu, Poľsko

Prednášajúci: 
Krzysztof Glomb, prezident poľskej asociácie Mestá na internete a vice-prezident ELANETu (CEMR) "Postačuje iba efektívna eAdministratíva na modernizáciu krajiny s perspektívou roku 2010? Implementácia štrukturálnej politiky ako motor zmien v nových členských štátoch EU"
Tomasz Białobłocki, Telekomunikacja Polska S.A "Rozvoj informačnej spoločnosti vo vidieckych a zaostalých oblastiach - úloha štátu alebo operátorov ?"

15:00 –15:30
Prestávka (káva)  

15:30 –17:30
Paralelné sekcie

 

 

Sekcia A

Sekcia B

Sekcia C

eGovernment ako spravovanie

IKT pre podnikanie

eZdravotníctvo

Predsedajúci: Antonangelo Casula, predseda predstavenstva FORMEZ (Taliansko)

Moderátor: Krzysztof Głomb, prezident aosciácie Mestá na Internete (Poľsko)

"Nástroje eDemokracie pre diskusie o rozvojových zámeroch samospráv" (Portugalsko)

“esd-výstroj” k zlepšeniu miestnych služieb prostredníctvom zdieľania znalostí medzi miestnymi samosprávami (V.Británia)

"EU občianske karty ako prvok mestského systému riadenia" (EMAX, Poľsko)

"Malopoľský Gateway" (Malopoľský región a ComAarch, Poľsko)

"Aplikácie eGovernment rámca pre správu berlínskej štvrte Reinickendorf" (Nemecko)

diskusia

závery

 

 

Predsedajúci: Rosi Somerville, IDEA (V.Británia)

Moderátorka: Irina Zálišová, EPMA/BMI (Česká republika)

"ePlánovanie -posilnenie občanov a investorov prostredníctvom využívania IKT" (Írsko)

"Iniciatíva Newham Kick Start -
podporovanie podnikov z oblasti East Londýn pri zavádzaní elektronického obchodovania"
(V.Británia)

"Projektová sieť eBusiness - zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v regiónoch" (Fínsko)

"Strategické využívanie IKT malými a strednými podnikami"
(Dánsko)

diskusia

závery

Predsedajúci: Svein Eric Wilthil, zástupca riaditeľa Nórskej asociácie miestnych samospráv

Moderátorka: Helene Richardsson, Śvédska asociácia miestnych samospráv

"IMIS - Integrovaný mobilný informačný systém pre diabetickú starostlivosť" (Švédsko)

" Tromso" - IKT a mobily pre starších(Nórsko)

diskusia

závery

eVzdelávanie

Predsedajúci: Jacek Urbaniec, Jagiellonska Univerzita, Poľsko 

Moderátor: Hannes Astok, námestník primátora mesta Tartu (Estónsko) 

"Flexibilné vzdialené laboratórium elektroniky pre inžinierske štúdium" (Švédsko)

"Dschola – školy pre školy" (Taliansko)

diskusia

závery

Poznámka: Hlavným cieľom paralelných sekcií je prezentácia najlepších prípadových štúdií z celej Európy, ktoré môžu inšpirovať regionálne a miestne samosprávy z nových členských štátov EU pri implementácií vlastných stratégií a projektov s využitím aktuálnych štrukturálnych fondov EU pre národnú a regionálnu úroveň. Prednášajúci uvedú jednotlivé paralelné sekcie s názornými príkladmi postupov.

17:30                                    
Ukončenie prvého dňa konferencie

19:30
Slávnostná večera konferencie