Eisco 2005 - european information society conference

Program konferencji

2 czerwca 2005, czwartek

08:30 – 09:30
Rejestracja

09:30 – 11:00
Sesja otwierająca:
W KIERUNKU i2010 (eEUROPE)

Przewodniczący: Javier Ossandon, prezes ELANET (CEMR)

Wystąpienia:

Goście specjalni:

  • Włodzimierz Marciński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji
  • Ken Ducatel, członek gabinetu Viviane Reding (komisarz ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów), Komisja Europejska - „i2010: Polityka technologii informacyjnej dla rozwoju i zwiększenia zatrudnienia”

11:00 - 11:30
Przerwa na kawę

11:30 – 13:00
I Sesja plenarna:
WYZWANIA STRATEGII LIZBOŃSKIEJ NA POZIOMIE LOKALNYM. ROLA LOKALNYCH ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH W STYMULOWANIU ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO.
(Sesja zorganizowana przez Grupę CEMR ds. Polityki Społeczeństwa Informacyjnego i eGovernment oraz przez ELANET)

Przewodniczący: Jeremy Smith, sekretarz generalny CEMR
Moderator: Jens Ole Back, kierownik Departamentu Informatyki, Duński Związek Administracji Lokalnych,

Wystąpienia:

  • Gerald Santucci, dyrektor działu ICT for Enterprise Networking, DG INFSO, Komisja Europejska - „Technologia informacyjna dla ekosystemów terytorialnych: Następna granica dla nowoczesnych technologii informacji i komunikacji w MSP oraz Europejskich Lokalnych Regionalnych Klasterów”
  • Josu Ocariz, dyrektor Centrum CIFAL BILBAO, sekretarz generalny II Światowego Szczytu Miast i Władz Lokalnych nt. Społeczeństwa Informacyjnego w Bilbao, Hiszpania,

Panel:
Związek Samorządów Lokalnych i Regionalnych

  • Heikki Lunnas, Fiński Związek Władz Lokalnych i Regionalnych,
  • Antonella Galdi, Włoski Związek Gmin, ANCI,
  • Svein Eric Wilthil, Norweskie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych, KS,
  • Andy Brown, Międzynarodowe Biuro Samorządów Lokalnych Zjednoczonego Królestwa, LGIB,

Otwarta dyskusja z uczestnikami

Uwaga: Potrzeba konkretnego zwiększenia udziału sektora publicznego w rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest kluczowym wyzwaniem w działaniach na rzecz implementacji Strategii Lizbońskiej. Związki Władz Lokalnych i Regionalnych przedstawią swój punkt widzenia na ten temat. Innym tematem sesji będzie II Światowy Szczyt Miast i Samorządów w Bilbao (listopad 2005). Na zakończenie przewidziana jest 30 minutowa otwarta dyskusja. Uczestnicy będą proszeni o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w dyskusji.

13:00 – 14:00
Lunch

14:00 – 15:00
Sesje równoległe - wprowadzenie do "dobrych praktyk":
FUNDUSZE STRUKTURALNE. „DOBRE PRAKTYKI” WDROŻEŃ LOKALNYCH PROJEKTÓW ICT PRZYCZYNIAJĄCYCH SIĘ DO MODERNIZACJI KLUCZOWYCH USŁUG PRYWATNYCH I PUBLICZNYCH W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH.
(Sesja zorganizowana przez władze Małopolski i Stowarzyszenie "Miasta w Internecie")

Przewodniczący: Sławomir Kopeć, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

Wystąpienia:

  • Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", wiceprezydent ELANET (CEMR) - "Czy efektywna e-administracja wystarczy do zmodernizowania kraju w perspektywie 2010 roku? Wdrażanie polityki strukturalnej jako motor napędowy zmian w nowych krajach członkowskich UE"
  • Tomasz Białobłocki, pełnomocnik Prezesa Zarządu Telekomunikacji Polskiej SA ds. UE - "Współpraca między dostawcami telekomunikacyjnymi i samorządami na terenach wiejskich dla zapewnienia cyfrowych usług dla obywateli i biznesu”

Uwaga: Głównym celem sesji równoległych jest prezentacja dobrych praktyk z całej Europy, które mogą zainspirować administrację lokalną i regionalną w nowych krajach członkowskich do wdrażania programów i projektów z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Prezentowane praktyki zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu.

15:00 – 15:30
Przerwa na kawę

15:30 – 17:30
Sesje równoległe prezentujące "dobre praktyki"

Sesja A Sesja B Sesja C

eGOVERNMENT W ZARZĄDZANIU

ICT DLA BIZNESU eZDROWIE

Przewodniczący: Antonangelo Casula, członek zarządu FORMEZ (Włochy)

Moderator:
Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie",

- "Narzędzia e-Democracy dla gminnych planów rozwoju" (Portugalia),

- esd-toolkit- "Działania na poziomie krajowym dla intensyfikacji usług lokalnych" (Wielka Brytania),

- "Karta Obywatela UE jako element systemu zarządzania miastem" (Emax, Polska),

- "Wrota Małopolski" (Województwo Małopolskie i ComArch S.A.),

- "Aplikacje eGovernment dla administracji miasta Berlina" (Niemcy),

Pytania, komentarze, konkluzje

Przewodniczący:
Rosi Somerville, IDEA (Wielka Brytania)

Moderator:
Irina Zalisova, EPMA/BMI (Republika Czeska)

- "System ePlanowania- wzmacnianie roli obywateli i developerów poprzez wykorzystanie ICT" (Irlandia), prezentacja Liam Fitzpatrick, prezentacja Dominic Hegarty

- "Inicjatywa szybkiego startu w Nehman - wspieranie implementacji eComerce przez firmy we wschodnim Londynie" (Wielka Brytania),

- "Sieć Projektu Business- zwiększanie konkurencyjności MŚP w regionach" (Finlandia),

- "Strategiczne wykorzystanie ICT przez małe i średnie przedsiębiorstwa" (Dania),

Pytania, komentarze, konkluzje

Przewodniczący: Svein Eric Wilthil,
wicedyrektor Norweskiego Związku Samorządów Lokalnych (Norwegia)

Moderator:
Helene Richardsson, Związek Władz Lokalnych (Szwecja)

- "Zintegrowany Mobilny System Informacji przy leczeniu cukrzycy" (Szwecja)

- [email protected] Tromso - ICT i technologie mobilne dla ludzi starszych" (Norwegia)

Pytania, komentarze, konkluzje


eEdukacja

Przewodniczący: Jacek Urbaniec, pełnomocnik rektora UJ ds. elearning

Moderator: Hannes Astok, wiceburmistrz Tartu (Estonia)

- "Zdalne elektroniczne labolatorium dla inzynierii edukacji" (Szwecja)

- "Dschola - szkoły dla szkół" (Włochy)

Pytania, komentarze, konkluzje
 

17:30
Koniec pierwszego dnia konferencji

20:00
Oficjalna kolacja

Zobacz program: piątek (3 czerwca) sobota (4 czerwca)

Ściągnij program w pdf