Eisco 2005 - european information society conference

[email protected]
European Regional Information Society Association (Európska asociácia regionálnych samospráv pre informačnú spoločnosť)

http://www.ianis.net

Telecities
http://www.telecities.org

ITAPA
Information Technologies and Public Administration
http://www.itapa.sk